Kunst op Recept is gebaseerd op de theorie van Positieve gezondheid.

Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid. Het gaat hierbij niet alleen om de lichamelijke gezondheid, maar ook om zingeving, welbevinden, participatie in de maatschappij en eigen kracht. Het is niet gericht op wat iemand niet meer kan, maar juist op de dingen die iemand nog wel kan, wat iemand belangrijk vindt om te doen en wat iemand (eventueel) wil veranderen. 

Arts en onderzoeker Machteld Huber is de bedenker van het concept Positieve Gezondheid. Het doel van dit concept is dat iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden, het beste uit zijn of haar leven haalt. De focus ligt bij de veerkracht en wat je leven betekenisvol maakt. Een betekenisvol leven heeft heel veel invloed op de gezondheid van de mens. 

Machteld Huber vindt het belangrijk om naast een pilletje of een luisterend oor, andere manieren te ontwikkelen die er voor zorgen dat mensen zich beter gaan voelen. Het gaat hierbij om manieren die een positief gevoel of positief gedrag stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door het herkennen en gebruiken van je sterke kanten of activiteiten ondernemen met anderen. Positieve gevoelens zorgen ervoor dat je je beter voelt, maar ook dat je beter functioneert. 

CULTUURCOACH LEIDEN

Cultuurcoach Leiden heeft het initiatief genomen voor Kunst op Recept en is verantwoordelijk voor de organisatie ervan. Cultuurcoach Leiden zet zich in om deelname aan kunst en cultuur te stimuleren bij kinderen en thuiswonende ouderen in de focuswijken van Leiden. Daarnaast slaan de cultuurcoaches een brug tussen de cultuur- en de zorgsector. 
Cultuurcoach Leiden wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Leiden en BplusC. Voor meer informatie kijk op: www.cultuurcoachleiden.nl.