VERWIJZEN

Aanmelden voor Kunst op Recept kan alleen op verwijzing van een zorgverlener. Zelf aanmelden is helaas niet toegestaan. 

Ben je een nieuwe zorgverlener en wil je aansluiten bij Kunst op Recept? Dat kan! Stuur ons een bericht via CONTACT. Met nieuwe zorgverleners hebben wij eerst een kort gesprek ter kennismaking.

INFORMATIE VOOR DOORVERWIJZERS

Kunst op Recept is gebaseerd op de theorie van Positieve gezondheid.

In 2009 formuleerde de arts Machteld Huber in opdracht van de Gezondheidsraad en De Nederlandse Organisatie van Gezondheidsonderzoek en Zorginovatie een nieuwe definitie van gezondheid: Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven, met als doel duurzame groei en ontwikkeling.

Opvallend is dat woorden als 'ziekte' of 'beperking' hier niet in voorkomen. Deze definitie richt zich juist op de eigen regie van mensen. Het accent ligt op de veerkracht van mensen en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Het gevoel van welbevinden heeft veel invloed op de gezondheid. Naast een pilletje of een luisterend oor is het daarom van belang om andersoortige interventies te ontwikkelen die ervoor zorgen dat mensen zich beter gaan voelen.
Positieve psychologie is de wetenschap van optimaal functioneren en welbevinden. Onderzoek laat zien dat positieve emoties mede kunnen leiden tot beter functioneren. Positieve psychologie kan als kader dienen om interventies te ontwikkelen die het welbevinden en de veerkracht van mensen kunnen verhogen. Het gaat hierbij dus om interventies die een positief gevoel, gedrag of cognities stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen en gebruiken van je sterke punten en het ondernemen van activiteiten met anderen 

Walsh betoogt dat therapeutische leefstijlaanpassingen soms net zo effectief kunnen zijn als psychotherapeutische interventies en farmaceutische interventies .

Barbara Frederickson werkte dit verder uit in de Broaden and Build Theory. De kern hiervan is: positieve emoties verbreden aandacht, cognitie en handelen – ze verbreden iemands horizon. Hierdoor bouwt iemand fysieke, cognitieve en sociale hulpbronnen op (build effect).

Maatschappelijke relevantie

Kunst op Recept, en daarmee de culturele interventies, sluiten goed aan bij een oplossingsrichting voor grote maatschappelijke thema's zoals eenzaamheid, participatie en preventie.
Kunst op Recept past bij het streven om een samenleving te faciliteren waarin alle inwoners meedoen en kwetsbare inwoners niet worden afgezonderd. Bovendien wordt de lokale infrastructuur van voorzieningen, bedrijven en professionals benut.
Tot slot: Kunst op Recept is geschikt voor kwesties die op meerdere beleidsterreinen spelen, zoals participatie, vergroten veerkracht, zelfredzaamheid en welbevinden.

CULTUURCOACH LEIDEN

Cultuurcoach Leiden is een initiatief van gemeente Leiden en zet zich in om deelname aan kunst en cultuur te stimuleren bij kinderen en thuiswonende ouderen in de focuswijken van Leiden. Daarnaast slaan de cultuurcoaches een brug tussen de cultuur- en de zorgsector. Voor meer informatie kijk op: www.cultuurcoachleiden.nl.